Het Schip

De Dankbaarheid is een skûtsje gebouwd in 1909 aan de Woudvaart te Sneek. Het schip heeft in de eerste 25 jaar (en waarschijnlijk langer) dienst gedaan als zeilend vrachtschip op de binnenwateren van Friesland en omliggende gebieden. Het schip heette toen ‘Twee Gebroeders’ onder schipper Gerben P. Dijkstra uit Grou. Er werd met name turf mee vervoert. Na de vrachtvaart is het schip omgebouwd tot woonschip, zoals zoveel skûtsjes in die tijd.

Vanaf 1978 werd het schip door de gebroeders Bouke en Johannes Hobma teruggebracht tot de originele zeilende staat. Oog voor historisch detail was daarbij van belang. Hierdoor is het schip grotendeels nog in dezelfde staat zoals er vroeger vracht mee werd gevaren. Het oude vrachtruim is echter wel ingericht tot woonverblijf en bevat tevens de motor. Vanaf 1990 is het schip eigendom van Johannes Hobma. Het wordt tegenwoordig gebruikt voor zeildagtochten met groepen, vakanties en wedstrijden.

Een uitgebreide geschiedenis van het schip is te lezen op skutsjehistorie.nl en via deze pdf

Dankbaarheid met deklading stro (1993)

Dankbaarheid met deklading stro (1993)

De Twee Gebroeders, later Dankbaarheid

De ‘Twee Gebroeders’ eind jaren 20 met fam. Dijkstra bij het roer. Zeer waarschijnlijk hetzelfde schip als de huidige Dankbaarheid. Uit collectie P. Dijkstra

 

 

Recente berichten